DOC

b-nnerdocp

Thịt cá dân dã

Lợn Cắp Nách Nguyên Con
Đặt mua
Giá: 175.000./KG VNĐ
Lươn đồng tách xương
Đặt mua
Giá: 285.000 VNĐ
Thịt Lợn Đen
Đặt mua
Giá: 175.000 VNĐ
Chả Cá Rô Phi
Đặt mua
Giá: 158.000 VNĐ
Đậu Phụ
Đặt mua
Giá: 400.0/C.ái VNĐ
Vịt Cỏ Hòa Bình
Đặt mua
Giá: 105.000 VNĐ
Trắm Đen Cắt Khúc
Đặt mua
Giá: 285.000 VNĐ
Cá Trắm Trắng Cắt Khúc
Đặt mua
Giá: 175.000 VNĐ
Thịt Bắp Bò
Đặt mua
Giá: 295.000 VNĐ
Thịt Bò - Diềm
Đặt mua
Giá: 285.000 VNĐ
Thịt Bê
Đặt mua
Giá: 295.000 VNĐ
Ngan Hòa Bình
Đặt mua
Giá: 115.000 VNĐ
Copyright © 2018 - All Rights Reserved.