DOC

b-nnerdocp

Thịt cá dân dã

SUẤT ĐỤNG LỢN GIUN QUẾ
Đặt mua
Giá: 400.000. - .800.000 VNĐ
LỢN ỐC QUẾ TẢO XOẮN
Đặt mua
Giá: VNĐ
Nạc Vai lợn giun quế
Đặt mua
Giá: 195.000 VNĐ
Sườn lợn giun quế
Đặt mua
Giá: 195.000 VNĐ
Ba chỉ lợn giun quế
Đặt mua
Giá: 185.000 VNĐ
Xương cục lợn giun quế
Đặt mua
Giá: 75.000 VNĐ
Xương ống lợn giun quế
Đặt mua
Giá: 65.000 VNĐ
Cá Sộp (Cá Quả)
Đặt mua
Giá: 275.000 VNĐ
Cá chép giòn cắt khúc
Đặt mua
Giá: 330.000 VNĐ
Lợn Cắp Nách Nguyên Con
Đặt mua
Giá: 175.000./KG VNĐ
Lươn đồng tách xương
Đặt mua
Giá: 285.000 VNĐ
Thịt Lợn Đen
Đặt mua
Giá: 175.000 VNĐ
Copyright © 2016 - All Rights Reserved. Design by TechIQ