DOC

b-nnerdocp

Thịt cá dân dã

CHẢ CÁ THÁT LÁT
Đặt mua
Giá: 275.000 VNĐ
COMBO HEO BÃ BIA
Đặt mua
Giá: 350.000 VNĐ
XÚC XÍCH HEO QUẾ
Đặt mua
Giá: 65.000 VNĐ
SUẤT ĐỤNG LỢN GIUN QUẾ
Đặt mua
Giá: 400.000. - .800.000 VNĐ
LỢN ỐC QUẾ TẢO XOẮN
Đặt mua
Giá: VNĐ
Nạc Vai lợn giun quế
Đặt mua
Giá: 195.000 VNĐ
Sườn lợn giun quế
Đặt mua
Giá: 195.000 VNĐ
Ba chỉ lợn giun quế
Đặt mua
Giá: 185.000 VNĐ
Xương cục lợn giun quế
Đặt mua
Giá: 75.000 VNĐ
Xương ống lợn giun quế
Đặt mua
Giá: 65.000 VNĐ
Cá Sộp (Cá Quả)
Đặt mua
Giá: 275.000 VNĐ
Cá chép giòn cắt khúc
Đặt mua
Giá: 330.000 VNĐ
Copyright © 2018 - All Rights Reserved.