DOC

b-nnerdocp

Sườn lợn giun quế

Sườn chặt miếng lợn giun quế gồm phần sườn non và sườn già của những đàn lợn được nuôi bằng giun quế, rất ngon và giàu chất dinh dưỡng.

Xuất xứ : Trại giun quế PHT

Giá : 195.000 đ
Đặt hàng

Sườn chặt miếng lợn giun quế gồm phần sườn non và sườn già của những đàn lợn được nuôi bằng giun quế, rất ngon và giàu chất dinh dưỡng.

Nhận xét

Copyright © 2018 - All Rights Reserved.