DOC

b-nnerdocp

Rau hữu cơ PGS

Bác Tôm có 3 vùng sản xuất rau hữu cơ chính là: Sóc Sơn (Hà Nội), Trác Văn (Hà Nam), Lương Sơn (Hòa Bình) đều đã được cấp chứng nhận PGS về việc tuân thủ đúng các quy trình, quy định trong sản xuất hữu cơ.

Xuất xứ : Sóc Sơn, Lương Sơn, Trác Văn

Giá : 32.000 đ
Đặt hàng

Có các loại rau theo mùa 
Mùa hè thu: Rau muống, rau dền, rau mồng tơi, rau đay,....

Mùa đông xuân: Rau cải, rau cần, ..

Nhận xét

Copyright © 2018 - All Rights Reserved.