DOC

b-nnerdocp

Ngải Cứu

Cây ngải cứu dễ trồng, dễ kiếm và tác dụng của nó đối với sức khỏe con người lại vô cùng kỳ diệu.

Xuất xứ : - Lương Sơn, Hòa Bình

Chất lượng : -

Cách dùng : -

Giá : 50.000 đ
Đặt hàng
Cây ngải cứu dễ trồng, dễ kiếm và tác dụng của nó đối với sức khỏe con người lại vô cùng kỳ diệu.

Nhận xét

Copyright © 2018 - All Rights Reserved.