DOC

b-nnerdocp

Nạc Vai lợn giun quế

Nạc vai lợn giun quế là phần thịt thăn sấn được lọc từ những đàn lợn được nuôi bằng giun quế, rất ngon và giàu chất dinh dưỡng.

Xuất xứ : Trại giun quế PHT

Giá : 195.000 đ
Đặt hàng

Nhận xét

Copyright © 2018 - All Rights Reserved.