DOC

b-nnerdocp

Lịch hàng mới.

 

Để phục vụ các chị em được nhiệt tình nhất, Bác Tôm xin gửi tới cả nhà lịch hàng mới để các chị em được cập nhật thực phẩm nhanh chóng và dễ dàng.

 

 

Liên hệ đặt hàng: 04 8585 3111 hoặc 0911008006

 

Nhận xét

Copyright © 2018 - All Rights Reserved.