DOC

b-nnerdocp

Hàng khô

Sữa Mục Đồng 5 không
Đặt mua
Giá: 50.000 VNĐ
Nấm hương rừng
Đặt mua
Giá: 430.000./kg VNĐ
Măng nứa khô Hà Giang
Đặt mua
Giá: 320.000./kg VNĐ
Mộc Nhĩ Bắc Kạn
Đặt mua
Giá: 220.000./kg VNĐ
Bánh Chưng Bờ Đậu
Đặt mua
Giá: 45.000 VNĐ
Dấm vải Mật ong
Đặt mua
Giá: 20.000 VNĐ
Dấm Táo Mèo Mật ong
Đặt mua
Giá: 35.000 VNĐ
Gạo Lứt
Đặt mua
Giá: 38.000 VNĐ
Gạo Lài Sữa
Đặt mua
Giá: 125.000 VNĐ
Gạo Trân Châu
Đặt mua
Giá: 139.000 VNĐ
Lạc Nhân Nghệ An
Đặt mua
Giá: 85.000 VNĐ
Miến Dong
Đặt mua
Giá: 90.000 VNĐ
Copyright © 2018 - All Rights Reserved.