DOC

b-nnerdocp

Hải sản

Cá Thu Nướng
Đặt mua
Giá: 285.000 VNĐ
Cá Mú đỏ Hoàng Sa
Đặt mua
Giá: 265.000 VNĐ
Nục Hoa
Đặt mua
Giá: 97.000 VNĐ
Tôm He Hạ Long 20con
Đặt mua
Giá: 670.000 VNĐ
Mực Câu Cát Bà To
Đặt mua
Giá: 286.000 VNĐ
Chả Cá Thu
Đặt mua
Giá: 275.000 VNĐ
Nem Hạ Long (khay)
Đặt mua
Giá: 135.000 VNĐ
Cá Chim Hoàng Sa
Đặt mua
Giá: 195.000 VNĐ
Cá Hồi Đầu Đuôi
Đặt mua
Giá: 65.000 VNĐ
Cá Kìm
Đặt mua
Giá: 97.000 VNĐ
Tôm He 30con
Đặt mua
Giá: 425.000 VNĐ
Cá Hố
Đặt mua
Giá: 240.000 VNĐ
Copyright © 2018 - All Rights Reserved.