DOC

b-nnerdocp

Hải sản

TÔM BẮC CỰC
Đặt mua
Giá: 427.000 VNĐ
CÁ HỒI ORGANIC VIKENCO
Đặt mua
Giá: 595.000 VNĐ
CÁ XƯƠNG XANH
Đặt mua
Giá: 129.000 VNĐ
Tôm Sú Cát Bà 15-17
Đặt mua
Giá: 670.000./KG VNĐ
Thu câu Phú Quốc
Đặt mua
Giá: 340.000./kg VNĐ
Mực Trứng Cửa Lò
Đặt mua
Giá: 335.000./kg VNĐ
Mực Trứng Thanh Hóa
Đặt mua
Giá: 320.000./kg VNĐ
Cá Hồi Fillet
Đặt mua
Giá: 495.000./kg VNĐ
Mực Trứng Hoàng Sa
Đặt mua
Giá: 210.000 VNĐ
Cá Thu Câu
Đặt mua
Giá: 295.000 VNĐ
Tôm Sú Cát Bà 10
Đặt mua
Giá: 470.000 VNĐ
Copyright © 2018 - All Rights Reserved.