DOC

b-nnerdocp

20160623-212-ng-chu-quot-thuong-hieu-rau-b-225-c-t-244-m-chia-se-kinh-nghiem-khoi-nghiep-2

 Trần Mạnh Chiến (Giám đốc chất lượng sản phẩm)

Thạc sĩ Quản lý ngành hàng Nông nghiệp, Đại học Larenstein/Wagenigen/Hà Lan

 

Bằng cấp & Đào tạo

 Kỹ sư Công trình và Công nghiệp Nông thôn, Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội, 1997

Thạc sĩ về Quản lý ngành hàng Nông nghiệp, Đại học Van Hall Larenstein, Hà Lan, 2003

 Chứng chỉ về Dịch vụ Phát triển Kinh doanh, Đà Lạt, Việt Nam, 2007

 144267_17__31811_318_7499365

Quá trình hoạt động trong ngành

1 - 1997 – 2004

 - Nghiên cứu viên, Bộ Nông nghiệp và PTNT

 - Tư vấn quốc gia, DANIDA (Đan Mạch)

2 - Tháng 9/2004-10/2005

 - Trưởng ngành hàng Rau và Lúa tại Bắc Ninh và Vĩnh Phúc, Tổ chức Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ (GRET)

 - Xây dựng các tổ chức nông dân cung cấp dịch vụ giống lúa và rau tại Bắc Ninh và Vĩnh Phúc

3 - Tháng 10/2005-12/2009

 - Chuyên gia Phát triển Thị trường, Trung tâm Nông nghiệp Nhiệt đới Quốc tế (CIAT)

 - Thực hiện nghiên cứu và can thiệp đưa nông sản vùng cao đến thị trường đô thị nhằm mục tiêu xóa đói giảm nghèo

4. Tháng 01/2010 đến nay

 - Ban điều phối dự án Nông nghiệp Hữu Cơ (ADDA /Đan Mạch)

 - Sáng lập công ty TNHH VinaGAP Việt Nam (www.vinagap.com) và chuỗi thực phẩm Bác Tôm (www.bactom.com)

 - Tư vấn PSARD (Helvetas), CARE và Oxfam GB

 - Đại sứ chương trình “Dinh dưỡng và Sức khỏe”, trường đại học Van Hall Larenstein, Hà Lan

 

Ấn bản cá nhân:

1)     Chiến T.M. 2010. Đánh giá thị trường susu và Tiềm năng nhân rộng trên vùng cao Tân Lạc, Hòa Bình. PSARD/HELVETAS Việt Nam

2)     Chiến T.M. 2009. Đánh giá sản xuất khoai tây theo hợp đồng nông sản ở Tân Lạc. SADU/CIAT Việt Nam

3)     Chiến T.M. 2007. Xác định Cơ hội Thị trường nông sản cho huyện Mai Châu, Hòa Bình.. PanNature Việt Nam.

4)     Chiến T.M. 2006. Phân tích chuỗi giá trị hồng ở Đà Bắc, Hòa Bình. SADU/CIAT Việt Nam

5)     Chiến T.M. 2005. Từ các nhóm giống lúa đến hiệp hội hay hợp tác xã GRET Việt Nam.

 

Nhận xét

Copyright © 2018 - All Rights Reserved.