DOC

b-nnerdocp

20160623-212-ng-chu-quot-thuong-hieu-rau-b-225-c-t-244-m-chia-se-kinh-nghiem-khoi-nghiep-2

 Trần Mạnh Chiến

 

Năm sinh: 1974 - Nam Đàn, Nghệ An Điện thoại: +84 (0) 915 599 780
Email: raubactom@ghmail.com FB.com/âmchien

  

Thạc sĩ  Quản lý ngành hàng Nông nghiệp, Đại học Larenstein (Hà Lan), 2003

 Health Coach – Integrative Nutrition (Mỹ)

 

Hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp

 144267_17__31811_318_7499365

2009 - nay
  • Thành viên của Mạng lưới nông dân Hữu cơ quốc tế (INOFO)
  • Phó trưởng ban điều phối Mạng lưới Hữu cơ PGS Việt Nam
  • Cố vấn Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)
  • Chuyên gia cao cấp về chuỗi giá trị nông sản cho nhiều tổ chức quốc tế và trong nước như: IFC (Worldbank), ILRI (CGIAR), Helvetas (Thụy Sĩ), CARE, CSIP, CIAT, ADDA, DANIDA...
1997 - 2004
  • Nghiên cứu viên Bộ Nông Nghiệp và PTNT
  • Cán bộ tư vấn quốc gia cho DANIDA (Đan Mạch) về chế biến giống
2005 - 2009
  • Trưởng ngành hàng rau và lúa tại Bắc Ninh và Vĩnh Phúc - GRET (Pháp)
  • Chuyên gia chuỗi giá trị - CIAT
  • Đại sứ dinh dưỡng, Đại họ Larenstein (Hà Lan)

 

Ấn bản cá nhân 

1.  Chiến T.M.2016: Chuỗi giá trị Ngắn Nhỏ hay To Dài: trường hợp Việt Nam. FAO Conference Thailand April 2017
2.  NK. Veerapa, S. Wojtaszek. D. Veerapa and TM. Chien. 2011: Comsumer Behavioue Towards Organic Vegetables and their Certification in Vietnam
3.  Veerapa, N. and Manh, C.2010: Sustainable Agricultural Practices in Vietnam: A Supply chain Perspective of Organic Vegetable production in Hanoi. Proceddings of the ISHS Symposium on Substainable Agricultural Practices in South East Asia, Salatiga, March 2011
4.  Chiến T.M.2010: Đánh giá thị trường su su và Tiềm năng nhân rộng trên vùng cao Tân Lạc, Hòa Bình. PSARD/HELVETAS Việt Nam

 

 

Nhận xét

Copyright © 2018 - All Rights Reserved.