DOC

b-nnerdocp

3tc

Rau hữu cơ

Sữa Mục Đồng 5 không
Đặt mua
Giá: 45.000 VNĐ
Khoai môn
Đặt mua
Giá: 60.000 VNĐ
Rau hữu cơ PGS
Đặt mua
Giá: 32.000 VNĐ
Rau ngót HC
Đặt mua
Giá: 40.000 VNĐ

Thịt cá dân dã

LỢN ỐC QUẾ TẢO XOẮN
Đặt mua
Giá: VNĐ
Nạc Vai lợn giun quế
Đặt mua
Giá: 195.000 VNĐ
Sườn lợn giun quế
Đặt mua
Giá: 195.000 VNĐ
Ba chỉ lợn giun quế
Đặt mua
Giá: 185.000 VNĐ

Hải Sản

CÁ HỒI ORGANIC VIKENCO
Đặt mua
Giá: 595.000 VNĐ
CÁ XƯƠNG XANH
Đặt mua
Giá: 129.000 VNĐ
Tôm Sú Cát Bà 15-17
Đặt mua
Giá: 670.000./KG VNĐ

Trái cây

Sữa Mục Đồng 5 không
Đặt mua
Giá: 45.000 VNĐ
CHANH ĐÀO
Đặt mua
Giá: 15.000 VNĐ
BƯỞI DA XANH HỮU CƠ
Đặt mua
Giá: 117.000 VNĐ
Bưởi Da Xanh Loại Bé ( Quả)
Đặt mua
Giá: 75.000 VNĐ
Copyright © 2016 - All Rights Reserved. Design by TechIQ