webts

webts

Rau hữu cơ

Khoai môn
Đặt mua
Giá: 52.000 VNĐ
Rau hữu cơ PGS
Đặt mua
Giá: 32.000 VNĐ
Rau ngót HC
Đặt mua
Giá: 40.000 VNĐ
Quả bầu
Đặt mua
Giá: 32..000 VNĐ

Thịt cá dân dã

Lợn Cắp Nách Nguyên Con
Đặt mua
Giá: 175.000./KG VNĐ
Lươn đồng tách xương
Đặt mua
Giá: 265.000 VNĐ
Thịt Lợn Đen
Đặt mua
Giá: 175.000 VNĐ
Chả Cá Rô Phi
Đặt mua
Giá: 158.000 VNĐ

Hải Sản

Tôm Sú Cát Bà 15-17
Đặt mua
Giá: 670.000./KG VNĐ
Thu câu Phú Quốc
Đặt mua
Giá: 325.000./kg VNĐ
Mực Trứng Cửa Lò
Đặt mua
Giá: 335.000./kg VNĐ
Mực Trứng Thanh Hóa
Đặt mua
Giá: 320.000./kg VNĐ

Trái cây

Bưởi Da Xanh
Đặt mua
Giá: 87.000 VNĐ
Chuối Ngự Đại Hoàng
Đặt mua
Giá: 59.000 VNĐ
Quả Chôm Chôm Nhãn
Đặt mua
Giá: 63.000 VNĐ
Vú Sữa Lò Rèn
Đặt mua
Giá: 87.000 VNĐ
Copyright © 2016 - All Rights Reserved. Design by TechIQ